Wiktora Zatorski

Author on Reedsy Prompts since Apr, 2021

9 Stories

150 karma pts

?

Author bio

Polski: cześć! Nazywam się Wiktora Zatorski! Jestem polską katoliczką translesbijka, która kończy drugi rok studiów! Bardzo interesuje mnie teistyczny racjonalizm, psychoanaliza, wyzwolenie LGBT +, matematyka, język i rola muzyki. Moi ulubieni autorzy to: - Święty Augustyn z Hippony - Georg Wilhem Friedrich Hegel - Karol Marks i Fryderyk Engels - Władimir Iljicz Uljanow Lenin - Leslie Feinberg - Platon - John Ronald Reuel Tolkien - William Szekspir - Jacques Lacan - Huey P. Newton - Plotinus - Henryk Sienkiewicz - Safona z Lesbos Moje ulubione prace (obecnie): - Pismo Święte (Stary + Nowy Testament) - Fenomenologia Ducha (GWF Hegel) - Stone Butch Blues (Leslie Feinberg) - Drag King Dreams (Leslie Feinberg) - Kapitał (Karol Marks i Fryderyk Engels) - Enneads (Plotinus) - Écrits (Jacques Lacan) - Wyznania (św.Augustyn z Hippony) - Ogniem i mieczem (Henryk Sienkiewicz) - wiersze Safony (Safona z Lesbos) - Black Against Empire (Joshua Bloom, Waldo Martin) - Romeo i Julia, Hamlet, Makbet, Juliusz Cezar i Burza (William Szekspir) - Dialog św.Katarzyny (św.Katarzyny) Wesprzyj Emily Gwen, twórczynię „Sunset Lesbian Flag”: https://ko-fi.com/emilygwen English: hello! The name's Wiktora Zatorski! I am a Polish Catholic Translesbian who's finishing up her second year of studies! I am heavily interested in theistic rationalism, psychoanalysis, LGBT+ liberation, mathematics, language and the role of music. My favorite authors are: - Saint Augustine of Hippo - Georg Wilhem Friedrich Hegel - Karl Marx and Friedrich Engels - Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin - Leslie Feinberg - Plato - John Ronald Reuel Tolkien - William Shakespeare - Jacques Lacan - Huey P. Newton - Plotinus - Henryk Sienkiewicz - Sappho of Lesbos My favorite works (curently): - The Holy Bible (Old+New Testament) - Phenomenology of Spirit (GWF Hegel) - Stone Butch Blues (Leslie Feinberg) - Drag King Dreams (Leslie Feinberg) - Capital (Karl Marx and Friedrich Engels) - Enneads (Plotinus) - Écrits (Jacques Lacan) - Confessions (St. Augustine of Hippo) - With Fire and Sword (Henryk Sienkiewicz) - Sappho's poems (Sappho of Lesbos) - Black Against Empire (Joshua Bloom, Waldo Martin) - Romeo&Juliet, Hamlet, MacBeth, Julius Caesar and The Tempest (William Shakespeare) - The Dialogue of St. Catherine (St. Catherine) Please support Emily Gwen, the "Sunset Lesbian Flag" creator: https://ko-fi.com/emilygwen